Trollheimsprogrammet – Kurs i lederutvikling for toppledere


Rethink.
Make the difference.

Foto: Jörg Brunke
Les mer om programmet

God ledelse skaper resultat

Selskaper i utvikling og vekst krever ledere som er dyktige til å skape tillitsfulle og trygge medarbeidere. Ved å trene opp bevissthet rundt egne følelser, tanker og atferd kan du utvikle ditt lederskap til å skape offensive og endringsvillige arbeidskulturer.

Trollheimsprogrammet er treningsarenaen for effektiv ledelse i Skandinavia.
Gjennom progammet utvikler du ditt lederskap for å øke kapasiteten og resultatene i din virksomhet - sammen med andre toppledere.

Det er en klar sammenheng mellom lederens selvutvikling og resultat i bedriften. Forskning på feltet slår fast at jo større modenhet lederne har, jo mer verdi skaper de for virksomheten.

Trollheimsprogrammet jobber tett med verdens fremste akademiske miljøer innen lederutvikling, og kan derfor tilby unike faglige ressurser i programmets løp.

Trollheimsprogrammet legger særlig vekt på at lederutvikling ikke bare skal komme individet til gode, men at også virksomheten skal få høy avkastning på sin investering. Vi sikrer effekten i virksomhetene blant annet ved å være ute og observere og veilede mellom samlingene.

Effektmål

 • Autentiske og inspirerende ledere som er resultatorienterte og handlekraftige

 • En effektiv arbeidskultur og et godt arbeidsmiljø

 • Langsiktige økonomiske og bærekraftige resultat

Zengermodell

«Dette opplegget har gitt en mer bevisst og målrettet organisasjon. Lederne har blitt mer oppmerksomme på egen lederstil og hvordan kolleger oppfatter dem. Det har gitt mer fleksibilitet for oss som organisjon i et stadig foranderlig marked. I tillegg har det gitt mer effektfull ledelse opp mot våre mål og visjoner.. For egen del har dette blitt et spennende møte med meg selv. Økt bevissthet og økt innsikt gir meg muligheten til å gjøre nye valg, både mht utvikling av organisasjonen og mht utviklingen av egen person og rolle.»

Vegard Wollan, adm.dir. og President, Atmel Norway

Programoversikt

Lederprogrammet har et årlig forløp med 4 modulsamlinger, veiledning og trening mellom samlinger, og resultatmåling i for- og etterkant.

Modulsamlingene går over en arbeidsuke.


Før samling:

Måling på individ og virksomhet

Ledermodul 1

Deg som leder

 • Leder­rollen
 • Autentisk ledelse
 • 360-profil
 • 90-dagers mission
 • Iverksette endringsprosesser i virksomheten

Ledermodul 2

Relasjons­ledelse

 • Tydelighet
 • Konflikt
 • Sam­handling
 • Gruppe­dynamikk
 • Iverksette endringsprosesser i virksomheten

Ledermodul 3

Ledelse i organisasjon

 • Kultur­bygging
 • Involvering
 • Beslutnings­prosesser
 • Organisa­sjons­læring
 • Iverksette endringsprosesser i virksomheten

Ledermodul 4

Global ledelse

 • Kompleksitet
 • Uforutsig­barhet
 • Bærekraft
 • Modenhet
Etter samling:

Måling på individ og virksomhet

Praktisk info

Hvem kan søke?

Deltakere må være involvert i beslutninger på et strategisk plan i virksomheten eller være på vei inn i større lederutfordringer.

Vi anbefaler at deltakerne har minst fem års ledererfaring på grunn av programmets egenart og intensitet.

Neste program

Datoer for neste program publiseres fortløpende.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Deltakeravgift: 210.000,-

Reise, kost og losji kommer i tillegg.

Hvor?

Samlingene vil foregå i Surnadal i Møre og Romsdal, med Vårsøg hotell som base.

Transport tilrettelegges.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om våre programmer og øvrige tilbud, og få tilgang til faglige artikler om lederutvikling.

Skriv inn epostadressen din for å melde deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Adressen vil KUN bli brukt til utsendelser av siste nytt fra Trollheimsprogrammet

×